Çözümlerimiz

Tekstil sektöründe kullanılan kesikli ve sürekli çalışan üretim proseslerinde kumaşın enini ölçebilen ve ölçtüğü veriyi kablosuz altyapısı ile paylaşabilen bir ölçüm cihazıdır.
Çalışma Prensibi:
Ortalayıcı Sistem ile Tek Taraflı Ölçüm Yöntemi: Ortalayıcı sistem yardımı ile kumaş iki kenar sensörünün arasında olması sağlanır. Kumaşın diğer kenarı hareketli mekanizmaya bağlı lazer sensörü ile tespit edilir. En ölçüm sistem yazılımı lazer sensörünün pozisyonu ile kenar sensörünün pozisyonundan çıkararak en bilgisine ulaşılır. Bu ölçüm yönteminde kenar sensörleri harektsizdir.

Ortalayıcı Sistemden Bağımsız Çift Taraflı Ölçüm Yöntemi: Ortalayıcı sistemden farklı olarak kenar sensörleri hareketlidir. Kenar sensörleri, lazer sensörünün mekanik alt yapısına benzer bir sistemle hareket ettirilerek ölçüm yapılır.

Tekstil sektöründe kullanılmakta olan kopsların geri dönüşümünü amaçlayan makine sistemidir.
Kops üzerinde sarılı olan ipi ve kopsu deforme etmeden sıcak hava ve testere yardımıyla sıyırır ve kopsu ,belirtilen noktaya bırakır.

Otomativ kumaş üretiminde kalite kontroldeki son aşaması olan lamisnasyon hattının modernizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;
- Makine tesisatı yenilenmesi,
- Astar bölümü yeniden tasarım ve imalatı,
- Makine Kumanda Panosu,
- Makine Yazılımı, işleri gerçekleştirilmiştir.

Büyük boyutlu gıda pişirme kazanları konvansyonel olarak cidarından kızgın buhar veya kızgın yağ geçirilerek ısıtılır.

Bu projede kazanın iç geometrisi değiştirilmeden bu işe özel tasarlanan ısıtma elemanları vasıtasıyla kazanın ısıtılması ve cidarından akışkan geçirilerek soğutulması sağlanmıştır. Kazanın kullanımı özellikle süt işleme tesisleri için özelleştirilmiştir.

Kazan elektirikle direkt ısıtıldığı için harcanan enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüştürülür, böylece ciddi seviyede enerji tasarrufu sağlanmış olur. Yapılan hesaplara göre enerji maliyetinden en az %60 tasarruf sağlanır. Alternatif sistemlere göre ısıtma kaynatma süresi en az yarı yarıya düşürülmüştür.

İlave buhar kazanı, yağ kaynatma kazanı vb... tesislere ihtiyaç duyulmaz. Böylece tesiste yer tasarrufu sağlanır. Buhar ve yağ kazanlarının işletilmesi tehlikelidir ve işletilmesi için ilave ehil personelin istihdam edilmesi gerekir. İş güvenliği ve iş gücü manasında kazanç sağlar.